Giới thiệu sản phẩm

Vật liệu sứ lọc trơ với cấu trúc rỗng giúp cho dòng nước chảy qua dễ dàng và diện tích bề mặt sử dụng cao nhất. Hiệu quả cao hơn so với các loại vật liệu lọc thông thường trong việc xử lý NH3 và NO3.

Chính sách khách hàng

Sứ lọc Mantis Bio-filter Spheres 1kg

560.000

Đặt hàng ngay